Contact us

ADDRESS:

บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1087/46 หมู่บ้านปรีชา ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

CONTACT INFO:

  081-440-2864 , 061-712-8484

Hotline  086-744-2323

iic@inter-instrument.co.th

Line ID : iic99

แผนที่บริษัท